AstraZeneca a etika

Společnost AstraZeneca se zavazuje k nejvyšší profesionalitě v prodeji, marketingu a při všech obchodních aktivitách. Toto je základem pro vysoké etické standardy požadované v marketingu a prodeji přípravků společnosti AstraZeneca. AstraZeneca je již od vzniku AIFP (tehdy ještě MAFS) jejím stálým členem a zavázala se aktivně participovat na kontinuálním zvyšování transparentnosti a kultivaci farmaceutického prostředí. Společnost AstraZeneca dodržuje kromě všech mezinárodních a národních nařízení a předpisů, vnitřních předpisů i „Etický kodex AIFP“, „AIFP Patient Code“.


Společenská odpovědnost firmy (CSR)

Společnost AstraZeneca se celosvětově zavázala pozitivně přispívat a podporovat společenský rozvoj. Tento úkol se snaží plnit tím, že přináší kvalitní a hodnotné léky zlepšující zdraví a kvalitu života pacientů a také podporu dění kolem nás. Právě tato podpora je součástí korporátního programu společenské odpovědnosti.

Všechny činnosti našeho programu společenské odpovědnosti jsou realizovány v rámci globální politiky etické interakce.

Podpora všech činností musí být striktně v souladu s příslušnými lokálními zákony, lokálními a mezinárodními etickými standardy (tj. AIFP, EFPIA, atd.), a se všemi interními normami a postupy AstraZeneca.

Lokální podpora společnosti AstraZeneca Czech Republic s. r. o. (AZ ČR) v rámci CSR:

Programy podporované v rámci CSR musí být vždy transparentní. Podpora nesmí být za žádných okolností nabízena, přislíbena nebo učiněna jako pobídka nebo odměna za minulou, současnou nebo budoucí ochotu předepisovat, podávat, doporučovat, kupovat, platit, nahrazovat, opravňovat, schvalovat, dodávat nebo užívat produkty nebo služby prodávanou nebo poskytovanou společností AZ ČR nebo jako snaha získat nebo udržet obchod nebo jakékoliv jiné obchodní výhody pro společnost AZ ČR.

Dary mohou být věnovány pouze charitativním organizacím nebo jiným neziskovým/státním organizacím zřízeným za účelem skutečného výzkumu, zdravotnické pomoci, vzdělávání a /nebo charitativní činnosti.

Žádosti včetně podpůrné dokumentace je možné zaslat na e-mailovou adresu:

Požadované podklady:

  1. Žádost s jasnou specifikací, co je požadováno a na co budou prostředky využity (Originál žádosti nutno poté doložit k darovací smlouvě)
  2. Doplňující materiály (kalkulace, rozpočty, fotografie či obrázky)
  3. Výpis z obchodního rejstříku, stanovy nebo zakládající listiny
  4. Výroční zpráva za minulý rok
  5. V případě prostředků poskytnutých již v předchozím období detailní popis využití

Všechny obdržené žádosti budou projednány a vyhodnoceny Contribution Committee AZ ČR a výsledky oznámeny zpět žadatelům. Společnost AZ ČR si může vyžádat doplnění žádosti ev. další upřesnění.

AZ ČR má také právo zveřejnit údaje o financování, včetně jména příjemce daru, účelu financování a poskytnuté částky či povahy poskytnutého věcného daru. AZ ČR zdůrazňuje, že podání žádosti na výše uvedenou e-mailovou adresu nezakládá právo na poskytnutí daru.

Podpora pacientských organizací

Naším dlouhodobým závazkem v rámci společenské odpovědnosti společnosti AstraZeneca je i podpora neziskových organizací včetně pacientských.

Přehled finančních příspěvků poskytnutých pacientským organizacím je zveřejněn zde.


Stránka je určena pouze pro odbornou veřejnost.
CZ-0664