Nacházíte se na stránce   Oddělení klinického výzkumu v ČR   /   Klinické studie

Klinické studie

K čemu potřebujeme klinické studie?

Klinické studie pomáhají nalézt odpovědi týkající se nových léků nebo nových způsobů v používání již známé léčby.
Klinické studie pomáhají ověřit, zda jsou nové léky bezpečné a účinné.
Správně prováděné klinické studie jsou rychlým a bezpečným způsobem, jak nalézt účinný lék.

Jaké informace získáme z klinických studií?

Klinické studie jsou prováděny v různých fázích klinického výzkumu, abychom získali více znalostí o novém léku před tím, než bude schválen a doporučen k běžnému užití.
Existují čtyři fáze klinických studií (jimž předcházejí podrobné předklinické zkoušky):

  • I. Fáze probíhá většinou na zdravých dobrovolnících a je zaměřena na účinnost, farmakologické vlastnosti a vyloučení případné toxicity nových preparátů a stanovení jejich přijatelného dávkování.
  • II. Fáze napomáhá najít optimální dávkování a účinnost léčby.
  • III. Fáze probíhá na větším počtu pacientů a sleduje bezpečnost a účinnost nového druhu léčby v porovnání s léčbou standardně používanou.
  • IV. Fáze pokračuje v testování již registrovaného léku s cílem získat co nejvíce informací o léku v souvislosti s jeho dlouhodobým užíváním.

graf - vyzkum


Stránka je určena pouze pro odbornou veřejnost.
CZ-0664