Dobrá zpráva pro pacienty s diabetem a srdečním selháním

Koronavirová epidemie odrazuje řadu pacientů od pravidelných kontrol a preventivních prohlídek. Lékaři upozorňují, že pacienti by k lékařům chodit měli, protože i malé zanedbání u některých onemocnění může vést k vážným následkům.


Specifickou skupinou jsou například diabetici. Lidé s cukrovkou mají větší pravděpodobnost vážných komplikací pokud onemocní COVID-19. Obecně platí, že u lidí s diabetem je pravděpodobnější, že budou mít závažnější příznaky a komplikace, pokud budou nakaženi jakýmkoli virem. Riziko, že bude diabetik těžce nemocný s COVID-19, bude pravděpodobně nižší, pokud bude jeho diabetes dobře léčen. Onemocnění srdce nebo jiné komplikace kromě cukrovky výrazně zhoršují pravděpodobnost vážného průběhu virových infekcí.1 „V ambulancích nám bohužel přibývají stále mladší pacienti s diabetem 2. typu. Je to dáno především vyšším výskytem obezity v mladším věku a zhoršujícím se životním stylem,“ uvedl prof. Martin Haluzík z Centra diabetologie pražského IKEM.

Včasné odhalení cukrovky a její optimální léčba jsou důležité také kvůli snížení komplikací, které jsou s touto nemocí spojené. Jde například o srdeční selhání, které je pro diabetiky vážnou hrozbou.2 Samotná přítomnost srdečního selhání zvyšuje riziko úmrtí v případě COVID-19 téměř 2,5×.3

Aktuálně jsou dostupné nové léky i pro české pacienty, kteří mají cukrovku a srdeční selhání nebo jen srdeční selhání, mohou tak pomoci diabetikům i kardiakům.

Srdeční selhání postihuje přibližně 64 milionů lidí na celém světě.5,6,7 V Česku je to podle odborníků přibližně 230 tisíc nemocných.8,9 Jde o závažné chronické onemocnění, které je hlavní příčinou hospitalizace u osob starších 65 let a na které umírá do pěti let od diagnostiky polovina pacientů.10

Nové léky, které dříve pomáhaly především lidem s cukrovkou, mohou od letošního podzimu diabetologové, internisté a kardiologové využít i pro léčbu dospělých pacientů se symptomatickým chronickým srdečním selháním, jde o takzvané inhibitory sodíko-glukózového kontransportéru 2, které prokázaly významné snížení výskytu kardiovaskulární smrti nebo zhoršení srdečního selhání.2,4

Podle předsedy České kardiologické společnosti prof. Aleše Linharta mají nyní lékaři šetrný, a přitom účinný prostředek pro zlepšení kvality života a jeho prodloužení u nemocných s touto závažnou diagnózou. „Vedle příznivého vlivu na srdce je třeba zdůraznit i příznivý efekt těchto nových léků na ledviny, které u nemocných se srdečním selháním rovněž významně trpí,“ sdělil prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Nové léky navíc zabraňují vzniku srdečního selhání u diabetiků.2,11 To je podle prof. Linharta důležité zjištění, protože diabetici jsou srdečním selháním velmi ohroženi.


1. https://www.diabetes.org/coronavirus-covid-19/how-coronavirus-impacts-people-with-diabetes (pod patronátem ADA)

2. https://www.kardiologickarevue.cz/casopisy/kardiologicka-revue/2014-5/diabetes-mellitus-a-srdecni-selhani-50140  3. Mehra R et al. N Engl J Med 2020; 382:e102.

4. McMurray JJV et al. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med 2019.

5. Dickstein K, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008: the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2008 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association of the ESC (HFA) and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Eur Heart J 2008; 29:2388-2442.

6. Travessa AMR, Menezes Falcão LF de. Treatment of Heart Failure With Reduced Ejection Fraction-Recent Developments. Am J Ther 2016; 23(2):e531-49.

7. Vos T et al. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet 2017; 390(10100):1211–59.

8. Pavlušová M et al. Cor Vasa. 2018;60(3):e224-233.

9. Zdravotnická statistika ČR – Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2017

10. Azad N, Lemay G. Management of chronic heart failure in the older population. J Geriatr Cardiol 2014; 11(4):329–37.

11. WIVIOTT, Stephen D., Itamar RAZ, Marc P. BONACA, et al. Dapagliflozin and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. New England Journal of Medicine [online]. 2019, 380(4), 347-357 [cit. 2020-12-18]. ISSN 0028-4793. Dostupné z: doi:10.1056/ NEJMoa1812389

CZ-1995