Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca získává prozatímní doporučení pro použití od odborníků Světové zdravotnické organizace

Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca získává prozatímní doporučení od Odborné poradní skupiny pro imunizaci (SAGE) Světové zdravotnické organizace (WHO) pro aktivní imunizaci osob ve věku 18 let a více v prevenci onemocnění COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2.1


SAGE WHO doporučuje dvě dávky vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca u osob ve věku 18 let a více, včetně jedinců ve věku 65 let a více. WHO poukázala na to, že schválený interval mezi oběma dávkami je 4-12 týdnů a doporučila interval 8-12 týdnů. Režim dávkování byl v klinických studiích potvrzen jako bezpečný a účinný z hlediska prevence symptomatického onemocnění COVID-19 s tím, že 14 dní po aplikaci druhé dávky nebyly zaznamenány žádné závažné případy onemocnění a žádné s onemocněním spojené hospitalizace. Navíc, WHO SAGE doporučila použití vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca v zemích, ve kterých převažuje šíření nových variant viru, včetně jihoafrické varianty.

Toto prozatímní strategické doporučení je důležitým milníkem, který předchází procesu zápisu do seznamu přípravků použitelných ve stavu nouze (EUL). Jeho schválení WHO by mělo umožnit globální dostupnost vakcíny v období pandemie. Znamená to také, že společnost AstraZeneca je o krok blíže k zahájení globální distribuce vakcíny prostřednictvím programu COVAX, jehož cílem je doručení účinných vakcín do všech zemí světa, bez ohledu na jejich výši příjmů.

Pascal Soriot, výkonný ředitel (CEO) společnosti AstraZeneca, prohlásil: „Toto doporučení je rozhodujícím krokem pro zajištění celosvětové dostupnosti naší vakcíny a pomůže ochránit miliony lidí, dokonce i tam, kde se šíří různé varianty viru SARS-CoV-2. Naším závazkem, společně s Oxfordskou univerzitou, bylo od počátku zajistit v období pandemie široký, spravedlivý a neziskový přístup k vakcíně. Doufáme, že velmi brzy budeme schopni tuto vizi naplnit.“

Andrew Pollard, profesor dětského lékařství, infekcí a imunity a hlavní zkoušející v Oxfordské vakcinační studii prohlásil: „Toto nové doporučení ze strany WHO je důležitým milníkem, umožňujícím rozšířit přístup k vakcíně Oxford-AstraZeneca do všech koutů světa. Současně podporuje stanovisko, že vakcína, po důkladném zkoumání odborníky ze strategické poradní skupiny SAGE WHO, může být využívána pro ochranu populací v zemích zasažených koronavirovou pandemií.“  

AstraZeneca pokračuje ve spolupráci s regulačními orgány na celém světě s cílem napomáhat v probíhajících posuzovacích řízeních o podmínečném schválení nebo nouzovém zásobování v období zdravotní krize.

Vakcína může být uchovávána a transportována při teplotách běžných pro chladničky (2°-8°C/36-46°F) po dobu maximálně 6 měsíců a lze ji aplikovat v rámci existujícího uspořádání zdravotní péče.

Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca, dříve označovaná jako AZD1222

Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca byla vyvinuta v University of Oxford ve spoluprácis dceřinou společností Vaccitech. Látka využívá nereplikující se šimpanzí virální vektor založený na oslabené verzi viru běžné chřipky (adenovirus), který způsobuje nákazu u šimpanzů. Do tohoto adenovirového vektoru je vložen genetický materiál kódující hrotový protein viru SARS-CoV-2. Po vakcinaci je v těle vakcinovaného produkován hrotový protein, který podněcuje imunitní odpověď vůči viru SARS-CoV-2, dojde-li následně k infekci tímto virem.

Prozatímní doporučení WHO SAGE se opírají o výsledky analýzy 23 745 jedinců ve věku 18 let a více, kteří se účastnili Oxfordskou univerzitou řízené klinické studie fáze III v UK a Brazílii, z nichž u 232 došlo následně k symptomatické infekci COVID-19.

Dosud publikované bezpečnostní údaje pochází od více než 20 000 jedinců ze 4 klinických studií, které probíhaly v UK, Brazílii a Jižní Africe. Publikace v časopisu The Lancet 2,3 potvrdila, že vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca byla dobře snášena,   a že s použitím vakcíny nebyly spojeny žádné závažné bezpečnostní příhody. Účastníci studie byli různého etnického a zeměpisného původu, byli zdraví nebo měli jiná stabilizovaná onemocnění.

Kromě programu vedeného Oxfordskou univerzitou, společnost AstraZeneca provádí rozsáhlou globální studii, zahrnující i Spojené státy. Celkem Oxfordská univerzita a společnost AstraZeneca předpokládají zařazení až 60 000 účastníků z celého světa.

Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca získala podmíněný souhlas k použití ve stavu nouze ve více než 50 zemích čtyř kontinentů, včetně Evropské unie, Spojeného království, Indie, Maroka a mnoha zemí Latinské Ameriky.


1. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-AZD1222-2021.1.

2. Folegatti PM, Ewer KJ, Aley PK, et al. Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine against SARS-CoV-2: a preliminary report of a phase 1/2, single-blind, randomised controlled trial. Lancet. 2020 Aug 15;396(10249):467-478. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31604-4. Epub 2020 Jul 20.

3. Voysey M, Clemens SAC, Madhi SA, et al. Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK. Lancet. 2021 Jan 9;397(10269):99-111. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32661-1.


CZ-2095