Vítejte v AstraZeneca Česká republika,

jedné z nejvýznamnějších biofarmaceutických společností.

AstraZeneca - jedna z nejvýznamnějších biofarmaceutických společností na světě

AstraZeneca je globální, inovativní, originální biofarmaceutická společnost.

Vycházíme a řídíme se vědou s hlavním cílem přinášet léky, které mění či zlepšují životy našim pacientům a mají přínos pro celou společnost. 


Co je COVID19

Výroba vakcín
Astra Zeneca v České republice 

154 zaměstnanců (2020)
> 60% našich manažerských pozic vykonávají ženy 
Hlavní kancelář se nachází v Praze/ Business komplex AviaticaAstraZeneca ve světě 

75 000 zaměstnanců (2020)
45,4% seniorních pozic vykonávají ženy
3 výzkumné centra se nachází ve Velké Británii, Švédsku a USA
Centrála se nachází v Cambridge, Velká Británie
Astra AB byla založena ve Švédsku v roce 1913

Naše Poslání 

V poskytované léčbě se vždy zaměřujeme na nalezení takových řešení, která dokáží předejít, léčit či dokonce vyléčit jedny z největších, současných civilizačních onemocnění světa, včetně rakoviny, cukrovky, onemocnění srdce, ledvin a dýchacích cest. Snažíme se vždy přinášet a poskytovat naše léky pacientům, kteří je potřebují. Věda je součástí naší firemní DNA

V AstraZeneca je věda středem veškerých našich činností a aktivit. Naše celosvětové výzkumné aktivity jsou zaměřeny na objevování a vývoj léků, které mění či zlepšují životy našich pacientů po celém světě. Na čem pracujeme

Naše portfolio léčiv je zaměřeno na hlavní oblasti léčby – onkologie, respirační, kardiovaskulární a diabetologická onemocnění. V ostatních oblastech léčby jsme maximalizovali hodnotu našeho portfolia prostřednictvím licencování, spolupráce a externalizace.
Práce v AstraZeneca v České republice

V České republice pracuje 154 zaměstnanců, kteří se nepřetržitě snaží v souladu s našimi firemními hodnotami poskytovat léčbu a přispívat tak ke zlepšení kvality života našich pacientů.

Jsme pozitivní, přátelský, ambiciózní a dynamický tým. Společně jsme schopni najít optimální řešení. Naše síla je v optimismu a schopnosti úzce a efektivně spolupracovat.

Snažíme se každý den vytvářet “Great Place to Work” a věříme a cítíme, že se nám to společně daří.
Naše Společenská odpovědnost a udržitelnost

Ve společnosti AstraZeneca klademe důraz na společenskou odpovědnost a udržitelnost. Přispíváme  tak k vytváření zdravé společnosti a planety. Proto jsme se zavázali k různých iniciativám a projektům jak lokálního charakteru v České republice tak po celém světě.CZ-1589