Kardiovaskulární onemocnění a diabetes

Měníme konvenční myšlení v oblasti kardiovaskulárních onemocnění a diabetu.

Náš cíl v oblasti kardiovaskulárních onemocnění a diabetu

Naším cílem je zkvalitnit a prodloužit život pacientů trpících diabetem a kardiovaskulárními onemocněními, jako je infarkt myokardu a srdeční selhání. Vyvíjíme inovativní léky, které mění zažité léčebné postupy a posouváme tak společně s lékařskými odborníky péči o pacienty na vyšší úroveň. Zaměřujeme se na současné ovlivnění společných rizikových faktorů a projevů kardiovaskulárních onemocnění a diabetu, a tím přistupujeme k pacientovi komplexně. Jsme přesvědčeni, že komplexní přístup k pacientovi může zachránit život.

 Naše zaměření v jednotlivých terapeutických oblastech


  • Srdeční selhání

    Srdeční selhání je onemocnění, při kterém srdce není schopno pumpovat do těla dostatečné množství krve. Jedná se o stále častější onemocnění a je jednou z hlavních příčin hospitalizací u pacientů starších 65 let. Závažnost onemocnění potvrzuje fakt, že prognóza pacientů je často horší než u mnohých nádorových onemocnění. Naší misí je zachránit lidský život snížením rizika vzniku srdečního selhání či přímo jeho léčbou. Cílem pro vývoj našich léků je zpomalení či zastavení progrese onemocnění a kvalitnější život pacientů.


  • Infarkt myokardu

    Infarkt myokardu, či akutní koronární syndrom, je náhlé přerušení krevního zásobování části srdce. Je jednou z nejčastějších příčin úmrtí v naší populaci. Vyvíjíme léčebné postupy ke snížení kardiovaskulárního rizika a úmrtí u vysoce rizikových pacientů. Naším cílem je umožnit těmto pacientům prožít plnohodnotný život.


  • Diabetes - cukrovka

    Více než 420 milionů pacientů celosvětově trpí onemocněním zvaným diabetes mellitus neboli cukrovka. Tito pacienti mají výrazně zvýšené riziko vzniku různých komplikací a postižení srdce, ledvin či nervů a také výrazně roste riziko úmrtí. Tato rizika jsou tím nižší, čím lépe je diabetes kompenzován, tj. pod kontrolou. Naším cílem je komplexně snížit riziko pacientů s diabetem,zlepšit kontrolu samotného diabetu a díky tomu zkvalitnit a prodloužit jejich život.

CZ-1582