RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ A IMUNOLOGIE

Provádíme inovativní výzkum, který umožňuje lepší život s astmatem a CHOPN

Provádíme inovativní výzkum, který umožňuje lepší život s astmatem a CHOPN

Našich více než 40 let zkušeností na vědeckém poli respiračních onemocnění je pouze začátkem příběhu. Poslední objevy v oblasti respiračních onemocnění znamenají začátek nové éry s nebývalým potenciálem přinášet průlomové vědecké objevy a měnit životy lidí s astmatem a CHOPN (chronickou obstrukční plicní nemocí).

Naší ambicí je zmírnit dopadyrespiračních onemocnění a nakonec je zcela vyléčit. Věříme, že toho můžeme dosáhnout, když se zaměříme nabiologickou podstatu onemocnění. Pokroky v biotechnologii rozšířily naše možnosti terapeutickýchnástrojů. To nám dává možnost vytvořit léčiva zaměřená na mechanismy nemoci, které byly dříve považovány za obtížně léčitelné nebo zcela neléčitelné, a dovoluje našim vědcům objevovat nové cestyk výzkumu léků.Zaměřujeme se na medicínské výzvy


  • Globální dopad respiračních onemocnění

    Zvyšujeme povědomí o přetrvávajících problémech u astmatu, CHOPN a idiopatické plicní fibrózy (IPF).


  • Inhalační terapie a nové kombinace léků

    Optimalizujeme naše portfolio inhalačních léků napříč celým spektrem respiračních onemocnění– pro více možností volby vhodné léčby a zlepšení stavu pacientů.


  • Cílená biologická léčba

    Používáme nové vědecké poznatkyna biologii respiračních onemocnění a na fenotypy pacientů s cílem vyvinout cílené biologické léky.

CZ-1583