Onkologie

Změňme nádorovou léčbu tak, aby jednoho dne nádorová onemocnění již nebyla příčinou úmrtí

Náš cíl v oblasti onkologie

Naší snahou je posunout hranice vědy a spolu se změnou léčebných postupů změnit život pacientů s nádorovým onemocněním. Abychom toho dosáhli, zaměřujeme se na výzkum a vývoj nové generace léčiv, která mají potenciál změnit zažitá schémata protinádorové léčby.

Zaměřujeme se na čtyři strategické priority, které nám pomáhají dosáhnout našich ambicí eliminovat rakovinu jako příčinu smrti:


Zaměření výzkumu na čtyři vědecké platformy

V našem výzkumu jsme se zaměřili na čtyři odlišné vědecké platformy, které se týkají biologických mechanismů, které jsou rozhodující pro vznik, vývoj a kontrolu nádorů. Těmi jsou: Imuno-Onkologie, Klíčové faktory vzniku nádorů, jejich progrese a rezistence vůči protinádorové terapii, Faktory a mechanismy uplatňující se v odpovědi na poškození buněčné DNA a Vývoj léčiv na bázi konjugovaných protilátek s buněčnými toxiny.


Využití možností precizní medicíny u nejčastěji se vyskytujících nádorů s vysokou mortalitou.

Soustředíme se na indikace založené na biomarkerech, abychom dramaticky zlepšili pětileté přežití u pěti typů nádorů, včetně rakoviny vaječníků a nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC).


Zaměření na časná stádia nádorového onemocnění a na pacienty s relabujícími nádory

Náš přístup zaměřený na pacienty spočívá v: 1) identifikaci pacientů s časným stadiem nádorového onemocnění a jejich léčbu s kurativním záměrem; 2) identifikaci a ovlivnění primární a získané rezistence vůči protinádorové léčbě u pacientů s refrakterními a relabujícími nádory.


Posílení naší globální pozice

Globální expanzí zajištujeme včasnou léčbu pro pacienty v USA, UK, Itálii, Francii, Německu, Španělsku, Japonsku a Číně.

Naše věděcké oblasti

Soustředíme se na tyto vědecké oblasti, o nichž se domníváme, že vykazují největší potenciál pro poskytování účinných léků proti rakovině


 • Imuno-onkologie (IO)

  Využití vlastního aktivovaného imunitního systému v boji proti karcinomu.


 • Faktory řídící vývoj nádoru a jeho rezistenci (TDR)

  Zaměřujeme se na genetické mutace a mechanismy rezistence, které umožňují nádorovým buňkám uniknout účinkům léčby, přežívat a množit se.


 • Odpověď na poškození DNA (DDR)

  Zaměření procesu opravy DNA za účelem blokování reprodukční schopnosti rakovinných buněk


 • Konjugáty protilátky a buněčného toxinu (ADC)

  Doručení vysoce účinného buněčného toxinu přímo do nádorových buněk prostřednictvím jeho připojení na molekulu specificky zacílené protilátky

CZ-1584