Zlepšení dostupnosti zdravotní péče

Definice programu

Snaha o zlepšení přístupu ke zdravotní péči spoluprací s ostatními subjekty, která vede k odstraňování bariér.  Účast na programech podporujících aktivity s celospolečenským dopadem.

Zaměřujeme se zejména na aktivity vedoucí k prevenci onemocnění, dostupnosti produktů, k lepším výsledkům zdravotní péče a rozvoji zdravotnických systémů.

 


Grantový proces

Společnost AstraZeneca Czech Republic s.r.o. (dále jen AZCZ) v rámci tohoto pilíře udržitelného rozvoje poskytuje granty různým organizacím v České republice. Tyto granty musí být nevyžádané, to znamená, že prvním krokem je vždy žádost organizace zaslaná na adresu azdary@astrazeneca.com. Vzor žádosti o dar je uveden zde: Vzor žádosti o dar.

Granty mohou být poskytnuty pouze právnické osobě, a to na vědecké, edukační nebo charitativní účely související s podporou zdraví, rozvojem zdravotnického systému, zdravotnické nebo vědecké edukace, podpory zdravotnického nebo vědeckého výzkumu nebo zmírnění následků přírodních katastrof.

O poskytnutí grantů rozhoduje nezávislá grantová komise. Diskuse o poskytnutí grantu mezi prodejní složkou AZCZ a příslušnou organizací je kromě základních informací (např. na jakou adresu zaslat žádost) nepřípustná.

Granty nejsou a nebudou poskytovány k zajištění jakékoli výhody pro společnost AZCZ. Výhodou se myslí zejména částečná či kompletní úhrada produktů AZCZ, zajištění výhodnější pozice pro AZCZ při jakémkoli jednání nebo ovlivnění klíčových externích osob, které mohou učinit rozhodnutí, na kterém má AZCZ obchodní zájem.


Granty poskytnuté v roce 2019

IČO

Název

Částka (v Kč)

26609321

OXYPROTECT - Společnost pro boj s plicní rakovinou, z.s.

100 000

70105081

Český občanský spolek proti plicním nemocem

80 000

70970173

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

102 000

00444359

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

200 000

00444359

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

105 000

05401291

Nadační fond Hippokrates

100 000

45245401

GUARANT International spol. s r.o.

500 000

61989592

Lékařská Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

15 000

02784114

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.

100 000

02784114

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.

200 000

00216208

Universita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

€ 1 000

22747664

Česká patologie z.s.

689 000

22686177

Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním, z.s.

20 000

00064190

Thomayerova nemocnice 

103 612

00179906

Fakultní nemocnice Hradec Králové

67 305


Dobrovolnické aktivity zaměstnanců AZCZ pro neziskový sektor

V roce 2019 se zaměstnanci AZCZ zúčastnili 3 akcí věnovaných úklidu vnitřních a venkovních prostor zdravotnického zařízení Olivova dětská léčebna, o.p.s. Akcí se zúčastnilo 60 zaměstnanců, kteří odpracovali dohromady 530 hodin.

Více naleznete zde:  https://www.astrazeneca.com/sustainability/access-to-healthcare.html (v angličtině)


CZ-1586