Zlepšení dostupnosti zdravotní péče

Definice programu

Snaha o zlepšení přístupu ke zdravotní péči spoluprací s ostatními subjekty, která vede k odstraňování bariér.  Účast na programech podporujících aktivity s celospolečenským dopadem.

Zaměřujeme se zejména na aktivity vedoucí k prevenci onemocnění, dostupnosti produktů, k lepším výsledkům zdravotní péče a rozvoji zdravotnických systémů.

 


Grantový proces

Společnost AstraZeneca Czech Republic s.r.o. (dále jen AZCZ) v rámci tohoto pilíře udržitelného rozvoje poskytuje granty různým organizacím v České republice. Tyto granty musí být nevyžádané, to znamená, že prvním krokem je vždy žádost organizace zaslaná na adresu azdary@astrazeneca.com. Vzor žádosti o dar je uveden zde: Vzor žádosti o dar.

Granty mohou být poskytnuty pouze právnické osobě, a to na vědecké, edukační nebo charitativní účely související s podporou zdraví, rozvojem zdravotnického systému, zdravotnické nebo vědecké edukace, podpory zdravotnického nebo vědeckého výzkumu nebo zmírnění následků přírodních katastrof.

O poskytnutí grantů rozhoduje nezávislá grantová komise. Diskuse o poskytnutí grantu mezi prodejní složkou AZCZ a příslušnou organizací je kromě základních informací (např. na jakou adresu zaslat žádost) nepřípustná.

Granty nejsou a nebudou poskytovány k zajištění jakékoli výhody pro společnost AZCZ. Výhodou se myslí zejména částečná či kompletní úhrada produktů AZCZ, zajištění výhodnější pozice pro AZCZ při jakémkoli jednání nebo ovlivnění klíčových externích osob, které mohou učinit rozhodnutí, na kterém má AZCZ obchodní zájem.


Granty poskytnuté v roce 2020

Příjemce

Hodnota

Revenium, z. s

1 050 000 Kč

Česká patologie z.s.

 1 000 000 Kč

OXYPROTECT - Společnost pro boj s plicní rakovinou, z.s.

700 000 Kč

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 453 788 Kč

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

 300 000 Kč

Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého

 300 000 Kč

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o

 300 000 Kč

Česká lékařská společnost jana Evangelisty Purkyně, z.s.

250 000 Kč

Nadační fond Hippokrates

250 000 Kč

Česká kardiologická společnost, z.s.

150 000 Kč

TUBRR s.r.o.

150 000 Kč

Thomayerova nemocnice

109 432 Kč

Univerzita Palackého v Olomouci

 26 000 Kč

Spolu ke zdraví, z.s.

20 000 Kč


Dobrovolnické aktivity zaměstnanců AZCZ pro neziskový sektor

V roce 2019 se zaměstnanci AZCZ zúčastnili 3 akcí věnovaných úklidu vnitřních a venkovních prostor zdravotnického zařízení Olivova dětská léčebna, o.p.s. Akcí se zúčastnilo 60 zaměstnanců, kteří odpracovali dohromady 530 hodin.

Více naleznete zde:  https://www.astrazeneca.com/sustainability/access-to-healthcare.html (v angličtině)


CZ-1586