Etika a transparentnost

Definice programu

Všichni zaměstnanci se musí chovat eticky a transparentně při čemkoliv, co dělají.

Zaměřujeme se zejména na transparentnost v klinických zkouškách, etický prodej a marketing, etická spolupráce s organizacemi pacientů a etické řízení dodavatelského řetězce.


Etika

Společnost AstraZeneca Czech Republic s.r.o. se řídí globálním etickým kodexem obsahujícím základní hodnoty naší společnosti. Etický kodex obsahuje principy aplikace našich hodnot. Neobsahuje detailní popis každé možné situace, vzhledem k tomu, že toto není účelné a vhodné.

Společnost AstraZeneca Czech Republic s.r.o. je členskou společností Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a řídí se rovněž jejím Etickým kodexem


Transparentnost

Společnost AstraZeneca Czech Republic s.r.o. pravidelně zveřejňuje převedené hodnoty (zaplacené honoráře, registrační poplatky, příp. ubytování) zdravotnickým odborníkům, kteří k tomu dali svůj souhlas. Ostatní převedené hodnoty jsou zveřejňovány v agregované podobě. Společnost AstraZeneca Czech Republic s.r.o. rovněž zveřejňuje podporu zaplacenou jednotlivým zdravotnickým organizacím. Více informací na stránkách www.transparentnispoluprace.cz

Více naleznete zde: https://www.astrazeneca.com/sustainability/ethics-and-transparency.html (v angličtině)


CZ-1586