Ostatní oblasti onemocnění

Naše léky a vakcíny mají na pacienty významný dopad.

Ostatní oblasti onemocnění

Jsme selektivně aktivní v oblasti zánětu a autoimunity, neurovědy, infekce a vakcín. Uplatňujeme přístup zaměřený na příležitosti a partnerství.

Zánět a autoimunita

Snažíme se vyvinout nové způsoby léčby pro celou řadu zánětlivých a autoimunitních onemocnění.

Náš výzkum je zaměřen na získání lepšího pochopení společné biologie a sdílené molekulární dráhy mezi zánětlivými a autoimunitními onemocněními, jakož i základních faktorů a mechanismů onemocnění.

Tento přístup nám umožňuje identifikovat a vybrat cíle v oblasti léčiv, které mají potenciál účinně léčit nejen jeden zánět, ale i mnohočetná zánětlivá a autoimunitní onemocnění.Infekce a vakcíny

Zavázali jsme se k rozvoji a provádění vědeckého pokroku v oblasti infekcí a vakcín.

Snažíme se chránit pacienty před zátěží chřipky, respiračního syncytiálního viru (RSV) a bakteriálních infekcí, zejména těch, které jsou rezistentní vůči současným antibiotikům. Zejména antibiotická rezistence se vyvíjí v globální lékařskou výzvu.

Prostřednictvím širší spolupráce v oblasti infekcí, chceme přispět k překonání globální zátěže nemocí.Neurověda

Naším cílem je pokročit ve výzkumu a léčbě neurodegenerativních onemocněních a tím pozitivně ovlivnit pacienty po celém světě. 

Významná neuspokojená lékařská potřeba zůstává v oblastech kognitivních poruch, chronické bolesti a dalších poruch centrálního nervového systému.

S naší bohatou historií, výzkumem a vývojem zaměřeným na specifické aspekty neurodegenerativních onemocněních, analgezie a psychiatrie, pokračujeme  v posouvání hranic vědy ve spolupráci s dalšími inovativními partnery napříč průmyslem a akademickou obcí.

CZ-1585