Sustainability

Sustainability znamená pro AstraZeneca maximální snahu pracovat udržitelným způsobem. Tedy tak, aby byl v rovnováze obchodní růst s potřebami lidské společnosti a limity naší planety. Zavázali jsme se dbát o zdraví našich pacientů, zaměstnanců a jednotlivých komunit, kterým poskytujeme naše léky, a se kterými uzavíráme partnerství. Naše závazky jsou podpořeny zdravou obchodní politikou, důrazem na soulad s vnitřními i externími předpisy, respektem a transparentností.

Udržitelný rozvoj je v naší společnosti vybudován na třech pilířích – Zlepšení dostupnosti zdravotní péče, Ochrana životního prostředí a Etika a transparentnost.

Více o aplikaci udržitelného rozvoje v AstraZeneca najdete stránce  https://www.astrazeneca.com/sustainability.html  a v Sustainability Reportu (v angličtině).