Naše terapeutické oblasti

Naším cílem je dodávat léky, které mění pacientům život.

Cesta k novým léčbám

Budoucnost léčby mnoha současných nemocí spočívá v odhalení mechanismů, které (jsou nově objevovány nebo k jejich objevení teprve dojde.)se nově objevují nebo teprve budou objeveny. Věříme, že nejlepším způsobem, jak pacientům pomoci, je zaměřit se na průlomovou vědu, která tyto mechanismy objevuje a vyvíjí nové, cílené terapie, které s nimi interagují.

Naše hlavní a nejdůležitější terapeutické oblasti jsou onkologie; kardiovaskulární onemocnění a cukrovka; respirační, zánětlivá a autoimunitní onemocnění. Působíme také v oblasti gastroenterologie; inefktologie, vakcinologie a v oblasti neurovědy.





Naše terapeutické oblasti



Onkologie

Naší ambicí je posouvat hranice vědy k poskytování terapií, které dále zlepšují a prodlužují životy pacientů s rakovinou.



Kardiovaskulární onemocnění a diabetes

Naším posláním je zachraňovat  a zkvalitňovat životy pacientů trpících kardiovaskulárním onemocněním, srdečním selháním a diabetem. 




Respiratory

Usilujeme o průlom ve vědě, který změní přístup k léčbě onemocnění astma a CHOPN a tím zlepší život pacientů.



Ostatní terapeutické oblasti

Gastroenterologie, infekční onemocnění a neurologie jsou dalšími obory, ve kterých je AstraZeneca celosvětově aktivní. Vyvíjíme inovativní terapeutické přístupy, které přináší lepší kvalitu života pacientů.






CZ-1585