Ochrana životního prostředí

Definice programu

Při naší činnosti aplikujeme vědecké poznatky vedoucí k zachování přírodních zdrojů a k ochraně planety pro budoucí generace.

Zaměřujeme se zejména na eliminaci dopadů klimatických změn, efektivitu spotřebovávaných zdrojů, biodiversitu a vliv léků na životní prostředí.


Redukce plastů, hospodaření s odpady

V kancelářích společnosti AstraZeneca Czech Republic s.r.o. nejsou používány jednorázové plastové láhve na vodu. Rovněž jsou pro zaměstnance k dispozici separační nádoby na papír, plasty, nápojové kartony a sběrný odpad vysloužilých elektrozařízení.


Přechod na “zelené” automobily

Jakékoli nové auto, které je objednáváno do firemní flotily AZCZ, musí splňovat neustále se zpřísňující vnitřní předpisy ohledně emisí CO2 na ujetý km. V důsledku těchto předpisů došlo k redukci celkového produkovaného CO2 o 32,9 % mezi lety 2017 a 2019.


Elektronizace procesů a elektronické podepisování

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. od začátku roku 2018 výrazně snížila spotřebu papíru používaného pro dokumentaci svých procesů, a to zejména významnou elektronizací jednotlivých procesů a elektronickým podpisováním dokumentů.

Více naleznete zde:  https://www.astrazeneca.com/sustainability/environmental-protection.html (v angličtině)


CZ-1586