Léčivé přípravky

Léky, které přispívají ke zlepšení zdraví po celém světě.

Veřejně přístupná odborná informační služba

Vstoupili jste do veřejně přístupné oblasti, která obsahuje informace o všech přípravcích společnosti AstraZeneca registrovaných v České republice. Povinnost zřídit tuto "Veřejně přístupnou odbornou informační službu - VPOIS" vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb. v platném znění (§ 33 odst. 3 písm. g) bod 1).

Níže jsou uvedeny léčivé přípravky registrované držitelem v ČR a aktuální informace o dodávkách na trh v ČR (ANO, NE).

Seznam všech přípravků registrovaných v ČR:

Seznam LP registrovaných v ČR Seznam LP uváděných na trh v ČR (ANO)
Stav k 3.12.2021
BEVESPI AEROSPHERE 7,2 mikrogramu/5 mikrogramů suspenze k inhalaci v tlakovém obalu ANO
BRICANYL 0,5 mg/ml injekční roztok ANO
BRILIQUE 60 mg potahované tablety ANO
BRILIQUE 90 mg potahované tablety ANO
BRILIQUE 90 mg tablety dispergovatelné v ústech ANO
Bydureon 2 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým uvolňováním v předplněném peru NE
Bydureon 2 mg injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním v předplněném peru ANO
BYETTA 5 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru ANO
BYETTA 10 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru ANO
CALQUENCE 100 mg tvrdé tobolky ANO
CRESTOR 5 mg, 10 mg, 20 mg potahované tablety ANO
CRESTOR 40 mg potahované tablety potahované tablety NE
DAXAS 500 mikrogramů potahované tablety ANO
DAXAS 250 mikrogramů tablety NE
DUAKLIR GENUAIR 340mikrogramů/12mikrogramů prášek k inhalaci ANO
EBYMECT 5 mg/850 mg, 5 mg/1000 mg potahované tablety NE
EDISTRIDE 5 mg, 10 mg potahované tablety NE
EKLIRA GENUAIR 322 mikrogramů prášek k inhalaci NE
ENHERTU 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok ANO
FASLODEX 250 mg injekční roztok ANO
FASENRA 30 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce ANO
FASENRA 30 mg injekční roztok v předplněném peru ANO
FLUENZ TETRA (vakcína proti chřipce) ANO
FORXIGA 5 mg potahované tablety ANO
FORXIGA 10 mg potahované tablety ANO
IMFINZI 50 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok ANO
IRESSA 250 mg potahované tablety ANO
KOMBOGLYZE 2,5 mg/850 mg potahované tablety ANO
KOMBOGLYZE 2,5 mg/1000 mg potahované tablety ANO
KOSELUGO 10 mg, 20 mg tvrdé tobolky NE
LOKELMA 5 g, 10 g prášek pro perorální suspenzi NE
LYNPARZA 50 mg tvrdé tobolky ANO
LYNPARZA 100 mg, 150 mg potahované tablety ANO
ONGLYZA 2,5 mg potahované tablety NE
ONGLYZA 5 mg potahované tablety ANO
PLENDIL ER 5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním ANO
PLENDIL ER 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním ANO
PULMICORT TURBUHALER 200 µg prášek k inhalaci ANO
PULMICORT TURBUHALER 400 µg prášek k inhalaci ANO
PULMICORT 0,5 mg/ml suspenze k rozprašování (z rozprašovače/nebulizátoru) ANO
QTERN 5 mg/10 mg potahované tablety NE
SYMBICORT 80 mikrogramů/2,25 mikrogramu suspenze k inhalaci v tlakovém obalu ANO
SYMBICORT 160 mikrogramů/4,5 mikrogramu suspenze k inhalaci v tlakovém obalu ANO
SYMBICORT TURBUHALER 80 mikrogramů/4,5 mikrogramu suspenze k inhalaci v tlakovém obalu ANO
SYMBICORT TURBUHALER 160 mikrogramů/4,5 mikrogramu/inhalace prášek k inhalaci ANO
SYMBICORT TURBUHALER 320 mikrogramů/9 mikrogramů/inhalace prášek k inhalaci ANO
SYNAGIS 50 mg/0,5 ml, 100 mg/1 ml injekční roztok ANO
TAGRISSO 40 mg potahované tablety ANO
TAGRISSO 80 mg potahované tablety ANO
TRIXEO AEROSPHERE 5 mikrogramů/7,2 mikrogramu/160 mikrogramů suspenze k inhalaci v tlakovém obalu NE
Vakcína proti pandemické chřipce H5N1 AstraZeneca NE
Vaxzevria injekční suspenze (vakcína proti onemocnění COVID-19) ANO
XIGDUO 5 mg/850 mg, 5 mg/1000 mg potahované tablety ANO
ZOLADEX depot 3,6 mg implantát v předplněné injekční stříkačce ANO
ZOLADEX depot 10,8 mg implantát v předplněné injekční stříkačce ANO

Bezpečnost pacientů

Bezpečnost pacientů je pro společnost AstraZeneca nejvyšší prioritou. Proto kontrolujeme, dokumentujeme a analyzujeme všechny informace týkajících se vedlejších a nežádoucích účinků po celém světě. Naším cílem je co nejrychleji monitorovat známá rizika, identifikovat ta neznámá a okamžitě k nim poskytovat potřebné informace.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek v souvislosti s užíváním léčivého přípravku společnosti AstraZeneca, kontaktujte, prosím, svého ošetřujícího lékaře.

 

CO HLÁSIT?

Prosíme Vás o hlášení jakéhokoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léku. Prosíme o hlášení i zneužití nebo nesprávného použití přípravku, předávkování, nebo pokud máte podezření na lékovou interakci, teratogenní efekt nebo neúčinnost léku.

 

JAK HLÁSIT?

Nahlásit podezření na nežádoucí účinek léku je možné několika způsoby: vyplněním elektronického formuláře, použitím formuláře ve formátu word, zaslat e-mail s popisem nežádoucího účinku nebo nahlásit telefonicky (e-mailový kontakt a telefon jsou uvedeny níže).

 

KAM HLÁSIT?

Adresa pro zasílání formuláře:

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
Patient Safety Manager
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
Czech Republic

V případě dotazů nás kontaktujte na:

Pomozte nám tím, že nahlásíte vedlejší a nežádoucí účinky

 

Prosíme, hlaste všechny informace, které považujete za neobvyklé nebo odlišné. Při hlášení podezření na nežádoucí účinek nemusíte být přesvědčeni o tom, že nežádoucí účinek byl způsoben lékem.


CZ-2462