Naše hodnoty

Naše chování je ovlivněno našimi hodnotami, ve které věříme a prostřednictvím kterých dosáhujeme našich cílů.

Naše hodnoty

Naše hodnoty určují jak individuální tak společné chování. Jsou nedílnou součástí všech našich rozhodnutí, ovlivňují snahu splnit firemní poslání a dosáhnout tak úspěchu. AstraZeneca firemní hodnoty definují naše přesvědčení a podporují silnou kulturu naší společnosti.


Diverzita a inkluze 

Úspěch AstraZeneca je založen na inovacích a kreativitě. Věříme, že tým je tím kreativnější čím více je tvořen lidmi, kteří mají možnost pracovat v prostředí a kultuře podporující různorodé způsoby myšlení. V našem týmu jsou vítány a oceňovány různé názory, pohledy a perspektivy. Takto sdílená kreativita pak nabízí a otevírá výzvy a přináší nová řešení. AstraZeneca oceňuje neustálé inovace, kontinuální učení a podporuje náš růst – jak jednotlivců v týmu tak i rozvoj celé naší společnosti.

Spojení tohoto odlišného myšlení a vědomé budování kultury diverzity a inkluze nám pomáhá v naplňování našeho firemního poslání, kterým je poskytování léčby, jež trvale zlepšuje kvalitu života našich pacientů.CZ-1589